Faceți căutări pe acest blog

vineri, 18 decembrie 2015

IDOLII MINȚII
              Mintea  umană este un program ce procesează informații, iar limba comunică informațiile. Iluzia se deosebește de eroare. O eroare săvârșește Constantin Dram care, tributar idealismului subiectiv, confundă informația cu iluzia. Iertată-mi fie îndrăzneala de a-l corecta pe profesorul Constantin Dram. De altfel, nu e greu să te lași înșelat de iluzie. E și mai greu, mai cu seamă în epoca noastră virtuală, să deosebești iluzia de real, la fel cum e și mai greu a separa minciuna de adevăr. 
               Dovada este că miliarde de oameni, aș spune cea mai mare parte a omenirii, își duce existența sub vălul Mayei. În această epoca a virtualității și globalizării, manipularea minții umane a devenit cea mai înaltă artă a instituțiilor de inteligență ale marilor puteri.
„Minciuni și fraze-i totul ce statele susține”, scria Eminescu, încercând să ne avertizeze despre ipocrizia și cinismul rațiunilor de stat.
              Iluzia este informație. Numai că este informație falsă, mincinoasă, himerică. Bacon a numit iluziile idolii minții. Pe acest fond al minții umane ignorante sau inocente, ce poate fi ușor manipulată și înșelată, au apărut șarlatanii, așa numiții neguțători de iluzii.
                  Englezii au numit iluzia - delusion ceea ce ar însemna nu numai o falsă credință persistentă care presupune, fie o deformare a realității de către mintea umană, fie o percepție deformată ca urmare a unor probleme psihice. Iluzia este ficțiune, o vedenie, o superstiție, o dogmă ideologică ca cea comunistă, care pe mulți i-a vrăjit cu etica egalității, echității și dreptății sociale absolute, cu„viitorul de aur”, care s-a dovedit în practică o gogonată și periculoasă minciună, o infernală utopie.
                 În această ordine de idei, ideologia poate fi percepută ca somn al rațiunii care naște monștri, așa cum a dovedit istoria țărilor fasciste și comuniste. Doi monștri - doi criminali notorii, unul german, Hitler și celălalt rus, Stalin, au ucis peste cinzeci de milione de oameni.
              Ideologiile, fie de dreapta, cum a fost fascismul sau de stânga comunismul, asemenea religiilor, fanatizează multe spirite prin magia iluziei pe care o induc imaginarului uman. Imaginarul este un produs al softului stimulativ și/sau inhibitor al minții umane, care transformă realul vizibil sau auditiv în iluzii sau fantasme și invers, iluziile sau fantasmele în real veridic. Un rol fundamental îl joacă anxietatea sau angoasă pe care nu le conștientizăm, care afectează luciditatea conștientului și deturnează mintea de la percepția obiectivă a realului.
.(fragment din eseul LIBERTATE ÎN IADUL DE LUX
 )


Vasile Anton Ieșeanu, 16 decembrie 2015, Iași

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu