Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 8 iunie 2011

Bărbaţi efeminaţi , femei masculinizateStructura noastră fizică, psihică, mintală şi spirituală este un interesant joc de puzzle a masculinului şi femininului. Aşadar, sunt unele femei mai masculine şi altele mai feminine, aşa cum, sunt unii bărbaţi mai masculinizaţi şi alţii mai efeminaţi. 

Din observaţiile noastre se pare că mai masculine sunt femeile născute în zodii masculine şi mai feminine cele născute în zodii feminine. La fel bărbaţii mai masculini par a fi născuţi în zodii masculine, iar cei efeminaţi, în zodii feminine. Cum e posibil acest lucru, nu ştim?! Este un domeniu necercetat încă, dar încercăm să-l desluşim. Nu cunoaştem dacă este o influenţă astrală sau una genetică. În cazul că ar fi doar influenţa astrală ar fi simplu de explicat. 


Dar, după cum se cunoaşte, există genetic, fie o dominată a tatălui, fie a mamei. Deşi genitorii contribuie, fiecare, cu 50% din informaţia genelor în momentul fecundării, când are loc segregarea genelor în perechi - în procesul mitozei, în îmbinarea acestora, una este dominantă, cealaltă recesivă. Prin urmare, un copil de sex masculin sau feminin, fie se naşte cu o dominată masculină - de la tată , fie una feminină – de la mamă. Am putea crede că toată problema e rezolvată de dominanta genetică. Dar nu-i deloc astfel. Există totuşi o enigmă în tot aceste proces de formare a progeniturii. 


Dacă este o dominantă genetică, ce determină această configurare? Doar gena dominantă? Geneticienii nu ne spun. Ei spun că atunci când are loc o căsătorie, o împerechere, între genotipuri homozigotice AA şi respectiv aa, fiecare copil primeşte o genă A de la un părinte şi o genă a de la celălalt; adică toţi copii vor fi Aa. Dacă sunt heterozigoţi Aa, atunci variabilele - adică progeniturile vor primi genele astfel - AA, Aa, aA, aa. ( Gheorghe Oancea – Ursu – Ereditatea şi mediul în formarea personalităţii, 1998). Cu toate acestea, pare să existe o anume determinare zodiacală a masculinului şi femininului, adică femeile şi bărbaţii cu dominantă masculină se nasc în zodii masculine, în vreme ce femininele şi efeminaţii în zodii feminine.


Deşi combinarea genelor perechi este alternativă( adică o dominată şi o recesivă şi invers - o recesivă şi o dominantă)de ce femeile-masculine, apar născute în zodii masculine şi de ce efeminaţii se nasc în zodii feminine? Este posibilă o astfel de influenţă astrală, în configurarea cronotipul uman, a progeniturii ce se va naşte? Poate că cercetătorii ar trebuie să acorde mai mult credit astrologiei, de vreme ce naşterea are loc în acest Univers şi fizicieni cuantici au descoperit, ceea ce mistica orientală descoperise demult, anume intertextualitatea Universului. Şi filosofia greacă , îndeosebi cea stoică a găsit o anume determinare cosmică. Stoicismul a văzut în cosmos un organism viu. Omologia macro şi microcosmică se pierde în adâncimea istoriei. Omologia, ,,precum aşa şi pe pământ ’’, a fost atestată de filosofia egipteană. Egiptenii aveau convingerea că lumea de aici era condusă de lumea de dincolo. Giordano Bruno a numit-o legătura legăturilor. 


Aşadar, fiecare sex poartă un anume procent din celălalt. Fiecare fiinţă este o fiinţare androgină. Asta vrea să ne spună Platon - fiecare ne naştem androgini: bărbatul este, doar, două treimi bărbat şi o treime e femeie, iar femeia este, doar, două treimi femeie şi o treime e bărbat. Am putea spune că bărbaţii sunt constituiţi două treimi din masculin şi o treime din feminin. Dar cel puţin o treime din bărbaţi au o dominantă mintală feminină , adică sunt constituiţi din două treimi feminin şi o treime masculin. Asemenea femeile, în constituţia lor se regăseşte două treimi din feminin şi o treime din masculin. Şi în cazul lor din numărul total , o treime au o dominată masculină. Asta vrea să ne spună şi mitul biblic. Androginia oricărei fiinţe umane este generată de participarea egală a genelor, în proporţie de 50% fiecare, la fenotipul progeniturii. În combinarea informaţiei celor doi gameţi, spermatozoid şi ovul, segregarea se face independent pe perechi de gene – a căror combinare se constituie conform aceluiaşi principiu universal al asemănării în oglindă( atracţia polară). În ovulul fertilizat de spermatozoid, cromozomii se împerechează pe baza omologiei lor, astfel că jumătate din ereditate provine de la mamă şi jumătate de la tată. Dar, cel care conferă dominanta în fenotip este a 23 –a pereche de cromozomi care provine din spermatozoid. Acesta poate fi un cromozom cu XX sau unul cu XY. Acesta se recombină cu a 23-a pereche de cromozomi din ovul, care sunt numai XX. Când combinarea cromozomului din ovul se face cu un cromozom XY din spermatozoid, progenitura va fi băiat şi în general dominanta lui va fi masculină. Când se recombinarea se face cu cromozomi XX, provenit de la un spermatozoid cu a -23 pereche XX, evident progenitura va fi fată şi dominata genetică va fi dată de informaţia cromozomială provenită de la mamă. 


Totuşi se întâmplă să se nască bărbaţi puternic efeminaţi şi femei profund masculinizate. Aşadar fiinţa umană este o fiinţă duală, o fiinţă androgină. Din aceste considerente nu excludem o supradeterminare cosmică generată de momentul fertilizării şi nu cel al naşterii, deşi se pare, paradoxal naşterea coincide cu un moment omolog celui al concepţiei. 


Există, credem, în mişcarea de revoluţie a Pământului, momente de dominată a energiei masculine ce alternează cu momente de dominaţie feminină, generate posibil de alternanţa dominantei solare şi a celei lunare. Mulţi autori vorbesc despre faptul că fertilizarea cu cromozom XX şi XY, ca fiind supusă hazardului, a unui ,, jeu de Monte Carlo’’, spunea Jacques Monod. Naşterea unui băiat sau a unei fetiţe conform acestei viziuni ar fi aleatorie şi nu ar fi programată. Problema este de ce numărul de băieţi este totuşi sensibil egal cu cel al fetelor? Am putea crede că fertilizarea cu XX sau cu XY depinde de primul spermatozoid, care ajunge în maratonul concurenţial , să străpungă membrana ovulului. Cu toate acestea naşterile de siamezi sau gemeni dovedesc că la ovul ajung mai mulţi spermatozoizi. Dar oare străpungerea membranei ovulului nu se face cu acceptul informaţiei ovulului? De ce atunci în cazul gemenilor uniovulari(nu a celor falşi), fertilizarea se face fie numai cu doi spermatozoizi cu a douăzeci şi treia pereche de cromozomi fie numai XX, fie numai XY , când se nasc, fie numai fete gemene, fie numai băieţi gemeni. De ce , spre exemplu, nu sunt posibile naşteri de gemenii univitelini de sexe diferite? Dacă, în cazul gemenilor dizigoţi ( proveniţi din două ovule şi doi spermatozoizi din acelaşi lot) se pot naşte gemeni de ambele sexe( aşa numiţii gemeni falşi) , în cazul gemenilor monozigoţi nu s-a produs încă o naştere de acest fel. Aceasta selectivitate ne induce ideea că nu doar spermatozoidul este cel care determină sexul, ci în egală măsură şi ovulul. 


De ce sunt admişi, în cazul gemenilor sau siamezilor, doi spermatozoizi identici, cu al 23-lea cromozom, cel al sexului, la fel, fie numai XX, fie numai XY? Eliberarea lunară a ovulului mă conduce la ipoteza, neprobată ştiinţific încă, că este posibil ca din cele patru sute de ovule pe care le produce femeia, jumătate să aibă o dominantă masculină şi jumătate feminină. Eliberarea ovulelor se face prin alternanţă, un masculin , urmat de un feminin corespunzător fazelor energiilor masculine şi feminine cosmice. Astfel, un ovul cu dominantă masculină va permite străpungerea membranei numai a spermatozoizilor cu cromozomii XX; un ovul cu dominantă feminină ar permite fertilizarea numai a gameţilor cu cromozomi XY. Acestea ar putea coincide cu fazele masculine şi feminine energetice al Terrei. Întrucât nu avem alte date de cercetare ştiinţifică în această direcţie, să acceptăm împărţirea făcută de astrologie în care zodia berbecului 21 martie 20 aprilie ar fi masculină, 20 aprilie 21, 22 mai, taur ar fi feminină şi aşa mai departe. 


Unele, dintre femeile masculine, sunt acelea care domină profesional şi social (să amintim aici pe cele zodia leului; femeile din aceste zodii îşi găsesc de regulă bărbaţi din zodii feminine, după principiul complementarităţii), altele, tot masculine domină social (de pildă cele din zodia berbec, care îşi găsesc, de regulă, bărbaţi efeminaţi din zodia fecioarei), altele, efeminatele sunt dominante sexual, în rândul cărora se înscriu, mai ales, cele din zodii feminine, femei cu un pronunţat erotism , a căror plăcere în relaţia erotică este de a domina bărbatul, poate spre a confirma ideea că bărbatul, care este prin excelenţă, armăsarul, mai trebuie dominat şi astfel de femeie.


Aşadar s-ar putea configura 24 de tipologii umane ( douăsprezece masculine şi douăsprezece masculine) la care dominanta masculină şi feminină s-ar manifesta în varii grade). Dar problema nu este atât de simplă, fiindcă, dominanta masculină nu se manifestă doar fizic, ci şi psihic, mintal şi spiritual. Asta ar însemna 96 de subtipologii umane , dar dacă luăm în calcul şi decadele zodiacale, atingem cifra de 288 de subtipologii( 144 masculine şi 144 feminine) în care masculinul şi femininul se manifestă gradual(fizic, psihic, mintal,spiritual) , ceea ce conferă o anume individualitate umanului şi totodată o anume asemănare, ce induce atracţia sexelor şi refacerea androginului.


În această căutare a bărbatului şi femei există o forţă dincolo de voinţa noastră , una mai fundamentală - aceea a unirii conţinutului cu forma. În ea se întrevede dualitatea existenţială, în care Unu este totdeauna Doi, o dualitate aproape perfectă , o simetrie antinomică , pe care filosofia chineză o vede în diagrama yin-yang. (Din volumul în pregătire: ,,Despre sufletul pereche.’’ )

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu